Salina Calcara di Trapani e Paceco - Foto panoramica

“Mulinu abbannunatu”

“Mulinu abbannunatu”

(mulino abbandonato)

Di Turi Toscano

Chi tristi sorti ‘nta lu me caminu,
d’ogni spiranza sempri m’alluntanu,
mi sentu veramenti sularinu
prima vulavu comu un aeruplanu;
di nomu mi chiamavanu mulinu
taliatu di vicinu e di luntanu
e mantinutu beddu e stimatu
chi veramenti mi sintia priatu.

Ora mi riducivi abbannunatu,
qualcunu la sò culpa ci l’avutu,
né mura tuttu frariciu e allupatu
lu lignu ‘nta lu focu fu jardutu;
nun c’è pirsuna chi s’ha ntirissatu
facennu usu di menifreghismo
cu divirtuti e facennu vampati,
carni arrustennu e li pisci salati.

Poi m’hannu fattu li gran vastasati
ognunu ha fattu comu ci ha piaciutu
ci curpa chi li tempi su canciati,
lu progressu purtau lu meccanismu:
li carburanti vannu rigalati?
s’avissi a ‘ntirissari lu turismu
chi ‘ntervenissi cu tanta attinzioni
pi’ farimi rimettiri ‘n funzioni.

Vennu turisti di tanti nazioni
si divirtissiru a fotografari
vinissi poi misu all’espusizioni;
qualchi premiu lu putissi pigghiari.
Ricordu d’una antica tradizioni
cu’ vinticeddu putissi jucari
ammenu dassi lu me rindimentu
e mi chiamassi arré Mulinu a ventu.


 

Per info e prenotazioni visite guidate:
[ Tel. Rossana: 320 7961240 | Mail: salinacalcara@gmail.com ]
[ Sito: www.salinacalcarapaceco.eu ]


Salina Calcara di Trapani e Paceco - Foto panoramica
Salina Calcara di Trapani e Paceco - Addetti alla salicoltura

“Vuci di salinaru” (Canti dei Salinari)

I canti di lavoro dei salinari sono delle filastrocche in dialetto svolgenti l’importante funzione di ritmare le operazioni collettive e contabilizzare le unità di prodotto accumulato.


Ora cu l’havi salalina
na cantatedda fazzu di matina,
circannu di quariari; tri iddu nn’havi,
forza, picciotti mei, e sunnu sei.
Ti manciasti li sicci e li muletti
si cuntu li cartelli fannu setti.
Talia quantu è beddu stu picciottu
aisa e metti ‘n coddu e suunu ottu,
mi pari c’un si movi e nni fa novi;
aisu puru a cartidduzza mia
durici vacunedda haiu a la via,
ma di comu firria lu canali
a to calata quattordici nn’havi.
Oh darreri nn’haiu quinnici
vegna, picciotti mei, nn’avemu sirici.
Assira si mangiaru ‘u purpu cottu
allestiti a acchiappari e dicirottu;
e ora accabbamu e un nn’haiu chiui
forza picciotti mei, e su’ vintirui.
Salarini, nn’avemu vintitrini
certu ch’è veru mattu vintiquattru,
chista di vinticinqu la tagghiari
e la dicina è lesta e ‘a lassu stari.
E tagghiari vulemu a vuci longa
e chiamari vulemu la Madonna.
Madooonaaaa…

Mentri semu ‘ncumpagnia
‘nta sta santa matinata
pi’ purtari l’armunia,
jò mi fazzu sta cantata.

Mentri cuntu li carteddi
cu sistema di salina
caminannu picciutteddi
ni scuzzamu sta dicina.

Cu stu sali di salina,
mi divertu a lu cuntari,
comu a tagghia è bedda china
semu pronti pi’ mangiari.

Semu quasi tutti stanchi,
soccu à dittu nun mi pentu
e chiamamu a centu salmi
a lu santu Sacramentu.

Comu nostra divuzioni
misi a forma di culonna
pi’ na bona culazioni
ni chiamanu la Madonna.


Per info ed escursioni:
[ Tel. Rossana: 320 7961240 | Mail: salinacalcara@gmail.com ]